Close

October 23, 2016

برگزاری مسابقه معماری

مسابقه معماری پروژه مرکز خرید و سرگرمی سیتی استار در دو بخش ایده و طرح در تابستان ۹۲ برگزار
گردید . در این مسابقه ۱۲ تیم که از مشاوران مطرح و معتبر در سطح کشور بودند ، برای انجام مسابقه انتخاب شده و با یکدیگر به رقابت پرداختند . آقایان دکتر علی عبدالعلی زاده ، دکتر پیروز حناچی ، دکتر خسرو صحاف، مهندس احمدی و مهندس محمد رضا آل شیخ ، داوری مسابقه را به عهده داشتند .

تکیه بر خرد جمعی و ارزیابی طرح ها از جنبه های مختلف اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی ، ارتقای کیفیت معماری را به دنبال داشته  است . دکتر عبدالعلی زاده ریاست هیات داوران مسابقه معماری عنوان کرد : ” معتقدم به طور قطع در این روند همه برنده هستند . مشاورانی که طرح های خوبی ارایه کردند ، سرمایه گذاران و البته مردمی که در آینده از این فضاهای زیبا و دل انگیز استفاده می کنند .