Close

October 23, 2016

موقعیت خاص پروژه

  • مجاورت با بزرگراه و سهولت دسترسی برای زایران و مجاوران
  • همجواری با پروژه های موفق منطقه گردشگری سپاد
  • وجود بوستان و فضای سبز در ضلع شرقی پروژه
  • مجاورت با پارکینگ عمومی روباز با ظرفیت بیش از ۳۱۰ واحد

photo_2018-03-12_03-14-44