Close

October 23, 2016

ویژگیهای معماری پروژه

  • تلفیق هنرمندانه چرخ و فلک با بنای پروژه برای اولین بار در کشور
  • ورودی های متعدد ، راهروهای عریض ، نورگیرهای فراوان ، وید مرکزی زیبا که فضای داخلی پروژه را بسیار فرح بخش می نماید
  • فضاهای مبلمان و تجهیز شده عمومی و آب نما که بر نشاط و پویایی فضاهای پروژه می افزاید .
  • تلوزیون های شهری به کار رفته در بدنه ساختمان که علاوه بر زیبایی ساختمان ، امکان پخش تبلیغات کسبه را فراهم می نماید.
  • سهولت جابه جایی و دسترسی به فضاهای داخلی و طبقات مختلف از طریق طراحی ورودی ها و ارتباطات افقی و عمودی متنوع .
  • نور پردازی زیبای پروژه که جلوه بی بدیلی به منظره شب ساختمان می بخشد .