Close

درباره ما

طی دو دهه گذشته همراه با توسعه فیزیکی شهری و تغییرات در سبک زندگی ، فعالیت های اقتصادی متناسب با وضعیت و شرایط زمان تغییر پیدا کرده است.این تغییرات  تولد مجتمع های مدرن در شهرهای امروزی را به همراه داشته است  تا با متمرکز نمودن انواع کالاها در یک مکان و ایجاد سهولت دسترسی در شهرهای بزرگ مکانی را برای خرید و تفریح ایجاد نماید.شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر ایران با دارا بودن بیش از ۲۵میلیون زائر و گردشگر در سال ،شایسته احداث مجتمع مدرن در جهت پاسخگویی به نیازهای شهروندان و زائرین و گردشگران می باشد.احداث مرکز خرید و سرگرمی ستاره شهر در مهمترین قطب تجارت گردشگری شهر مشهد در این راستا می باشد.مساحت زمین پروژه ۹۴۰۰ متر مربع است و زیر بنای کل آن بالغ بر ۷۳۰۰۰ متر مربع می باشد. زیر بنای تجاری ساختمان ۴۹۵۰۰ متر مربع مشتمل بر ۲۴۰ واحد تجاری جمعاً به مساحت ۲۴۰۰۰ متر مربع است .

Leave a Reply

Your email address will not be published.